Kenneth Söderman

Uppdrag under mandatperioden 2019-2022

Kommunfullmäktige – ledamot och gruppledare
Kommunstyrelsen – vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott – ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott – ordförande
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB – ledamot
Kommunala pensionärsrådet – ordförande
Styrgruppen för finska förvaltningsområdet – ordförande

kenneth.soderman@motala.se

Om mig på Motala Kommun