De mest akuta gatorna på de kommunala gatorna har under hösten fått ny beläggning. Det gäller ett 10-tal gator i Motala tätort och i några rondeller.  Under nästa år fortsätter vi att restaurera våra gator och då kommer vi att lägga ny beläggning på betydligt fler gator än i år. På bilden ser vi beläggningsarbete på Sveavägen.