De mest akuta gatorna på de kommunala gatorna har under sommaren och hösten fått ny beläggning.