Invigning av Eva Isaksson Ribers plats vid norra brofästet av Motalabron sker lördagen den 2 november kl 11.00. Invigningstalet hålls av riksdagens talman Andreas Norlén. Även kommunalrådet Kåre Friberg och kommunfullmäktiges ordförande Nils-Ingvar Graan medverkar.