Fältverksamheten i Motala kommun arbetar tillsammans med andra aktörer för att ge kommunens unga en bra tonårstid.

Kontakt

Fältsekreterarna
Instagram: faltaremotala
E-post: faltare@motala.se
Magdalena Druid: 072-147 80 87
Johan Gottfridsson: 072-145 35 57