Måndagen den 9/3 kl 18:00: Kommunfullmäktigemöte i Folkets hus, Vätternsalen